Մանրամասն որոնում
Հրատարակման ամսաթիվը
Նյութերի տեսակները
Ոլորտները
ՓակելՄուտք


Մոռացե՞լ եք գաղտնաբառը
Գրանցվե՜ք գրադարանի բոլոր գրքերին մուտք ունենալու համար

Կայքից օգտվելու պայմանները

Սույն կայքից օգտվելու համար նախապես պետք է ծանոթանալ և համաձայնել ներքոհիշյալ պայմաններին.

1. Հայաստանի բանկերի միությունը մուտքի թույլտվություն է տալիս լիազորված օգտագործողներին* այցելելու կայք և օգտվելու կայքում  տեղակայված նյութերից օգտագործողի անձնական, ոչ առևտրային օգտագործման նպատակով. Օգտագործողներն իրավունք չունեն վաճառել կամ վերաբաշխել կայքում տեղակայված նյութերից որևէ մեկը: Սույն կանոնների խախտման հետևանքով հասցված վնասի դեպքում տվյալ օգտագործողներն պատասխանատվության կենթարկվեն ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: 

  • *Լիազորված օգտագործողներ: «Լիազորված օգտագործողներ» ասելով նկատի ունենք (1) բանկային համակարգի մասնագետներին, ֆինանսիստներին, տնտեսագետներին, (2) մասնագիտացված ինստիտուտների, համալսարանների և այլ ուսումնական հաստատությունների աշխատակիցներին:

2. Կայքը սպասարկվում է Հայաստանի բանկերի միության կողմից: Կայքի նյութերում  եղած մեկնաբանությունները, եզրակացությունները, կարծիքները պատկանում են տարբեր հեղինակներին և ոչ Հայաստանի բանկերի միությանը (եթե նշված չէ այդ մասին): 

3. Հայաստանի բանկերի միությունը բացառիկ իրավունք է վերապահում իր հայեցողությամբ փոխել, սահմանափակել կամ դադարեցնել կայքը, կամ հեռացնել որևէ նյութ ցանկացած առումով:

4. Հայաստանի բանկերի միությունը իրավունք է վերապահում իր հայեցողությամբ մերժելու ցանկացած օգտագործողի գրանցումն առանց ծանուցման: 
 

Հայաստանի բանկերի միությունը չի երաշխավորում կայքում տեղ գտած այլ կայքերը և պատասխանատվություն չի կրում այդ կայքերում տեղակայված տեղեկատվության համար: Միությունը որևէ քայլ չի ձեռնարկել այդ կայքերի տեղեկատվության ճշգրտությունն և արժանահավատությունը հաստատելու համար:

Միությունն երաշխավոր չի հանդիսանում նաև այդ կայքերից օգտվելու դեպքում օգտագործողից պահանջվող անձնական տեղեկատվության անվտանգության համար:

Այդ կայքերից օգտվելու դեպքում Դուք կարող եք ձեռնարկել Ձեր անվտանգության ապահովմանն ուղղված ցանկացած անհրաժեշտ և նպատակահարմար քայլ:

Հայաստանի բանկերի միությունը ոչ մի պարագայում պատասխանատվություն չի կրում օգտագործողի` UBAnk էլեկտրոնային ֆինանսական գրադարանի միջոցով այլ կայքերից օգտվելու հետևանքով կրած վնասի համար, որը կարող է վերաբերել վճարված գումարի կորստին, տեղեկատվական բազայի կորստին, գնված տեղեկատվական բազայում տեղեկատվության բացակայության և այլ վնասներին:

Այդ կայքերը չեն կառավարվում UBAnk էլեկտրոնային ֆինանսական գրադարանի գաղտնիության քաղաքականությամբ. նման կայքերից օգտվողները պետք է ուշադիր ընթերցեն և հետևեն այդ կայքերի գաղտնիության քաղաքականությանը:

 

Տեղեկատվության գաղտնիություն 

Հեղինակային իրավունք