Մանրամասն որոնում
Հրատարակման ամսաթիվը
Նյութերի տեսակները
Ոլորտները
ՓակելՄուտք


Մոռացե՞լ եք գաղտնաբառը
Գրանցվե՜ք գրադարանի բոլոր գրքերին մուտք ունենալու համար

Հեղինակային իրավունք

էլեկտրոնային ֆինանսական գրադարանի բոլոր ասպեկտների` վեբ կայքի դիզայնի,  գրաֆիկների և բոլոր ծրագրերի, ինչպես նաև գրականության, ներառյալ`  էլեկտրոնային տարբերակով գրքերի, ամսագրերի, տվյալների բազաների, ֆիրմային անվանումների և ապրանքային նշանների, այս կայքում տեղադրված երրորդ կողմերի կայքերի ֆիրմային անվանումների և ապրանքային նշանների բոլոր հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են: Կայքում տեղադրված գրականության և այլ տեղեկատվական բազաների հեղինակները և (կամ) սեփականատերերը բացառիկ իրավունք են վերապահում թույլատրելու օգտագործել տվյալների բազան և գրականությունը:

Կայքում տեղ գտած նյութերը ենթակա են անվճար օգտագործման ոչ առևտրային նպատակով` մեջբերման դեպքում նշելով հեղինակի անունը, աշխատությունը և աղբյուրը:  Նյութերի/փաստաթղթերի պատճեններում պետք է պահպանել հեղինակային իրավունքի խորհրդանշանը ©, գրանցված ապրանքանիշը ®:

Վերոնշյալից բացի, որևէ այլ բնույթի գործողություն կդիտվի որպես արտոնագրի, երրորդ անձի կամ UBAnk էլեկտրոնային գրադարանի հեղինակային իրավունքի նկատմամբ կիրառվող ապօրինի սեփականացման դիտավորյալ քայլ:

Այս կայքում տեղակայված տեղեկատվությունը չի կարող ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն օգտագործվել լայնածավալ բաշխման նպատակով ցանկացած եղանակով: Այցելուներին և օգտագործողներին չի թույլատրվում փոփոխություններ կատարել, տարածել և հրապարակել կայքում տեղակայված նյութերը: Այս կանոնները խախտելու դեպքում UBAnk էլեկտրոնային ֆինանսական գրադարանը իրավունք է վերապահում արգելափակել օգտագործողի համակարգչի IP հասցեն:

Այցելելով այս կայքը և դառնալով կայքի օգտագործող` այցելուն հաստատում է, որ ինքը լիովին համաձայնել է UBAnk էլեկտրոնային ֆինանսական գրադարանի օգտագործման պայմաններին և պարտավորվում է իրականացնել վերոհիշյալ պարտավորությունները:

Լիազորված օգտագործողներ: «Լիազորված օգտագործողներ» ասելով նկատի ունենք (1) բանկային համակարգի մասնագետներին, ֆինանսիստներին, տնտեսագետներին, (2) մասնագիտացված ինստիտուտների, համալսարանների և այլ ուսումնական հաստատությունների աշխատակիցներին: