Advanced Search
Publication date
Types
Spheres
Close windowLOGIN


Forgot Password ?
Regiser to get access to whole library
Category
Educational Materials /

Ապահովագրության ուղեցույց
FINANCIAL SECTOR DEEPENING PROJECT (USAID)
Publication date: 2009
Total Quantity of pages: 19

Ապահովագրության սույն ուղեցույցը նպատակ ունի սպառաղներին կամ ապագա ապահովադիրներին հանրամատչելի ձևով ծանոթացնել ապահովագրության տեսական և իրավական հիմքերի հետ, նրանց որոշակիորեն կողմնորոշել ապահովագրության ծառայությունների լայնածավալ ոլորտում: Ուղեցույցում անդրադարձ է արված նաև առանձին գործնական հարցերի, որոնք ունեն խիստ կիրառական նշանակություն:
 
Ուղեցույցի կառուցվածքում ու հարցերի շրջանակում ներառվել են ապահովագրության և ապահովագրության ենթակա ռիսկերի, ապահովագրության գործարքի կողմերի, ապահովագրական ծածկույթի, ապահովագրական պայմանագրի ու վկայագրի, ապահովագրական պատահարի և հատուցման վերաբերյալ բացատրական դրույթներ, մեկնաբանություններ, պարզաբանումներ և առանձին հաշվարկային օրինակներ:


DownloadAdd to bookshelf
Related Books